Bratislava | FOTO: archiv

Velvyslanectví ČR v Bratislavě láká české firmy na velké geotermální projekty

Ekonomická specialistka při velvyslanectví ČR v Bratislavě Hildegarda Horská se v rámci ekonomické diplomacie věnuje nejnověji potenciálu rozvoje geotermální energie na Slovensku jako možné investiční pobídky pro české strojírenské firmy.

„Slovensko má v zemi poklad, o němž sice ví, ale jeho potenciál využívá pouze minimálně. Již poměrně v dávné minulosti bylo na Slovensku vytipováno 27 potenciálních oblastí vhodných pro těžbu a využívání zdrojů geotermální energie. Dosud je na Slovensku zaregistrováno přes 150 geotermálních zdrojů – vrtů nebo pramenů. Hloubka dosud uskutečněných vrtů je od 40 do 3700 metrů. Teplota vody v nich se pohybuje v rozmezí od 16 do více než 130 stupňů Celsia. Celkový potenciál geotermálních vod ve vymezených oblastech na Slovensku představuje 5 538 MW, skutečně využívaný výkon však představuje pouze cca pět procent z celkového potenciálu,“ konstatuje úvodem Horská.

Při využití geotermální energie na Slovensku dominují podle ní zatím rekreační účely, menší zastoupení má ve vytápění skleníků a budov nebo využití v rybném hospodářství. „Na východním Slovensku jsou však již připravené tři geotermální vrty, kde se teplota geotermálních vod pohybuje v rozpětí od 126 do 129 stupňů Celsia. Tato teplota je již postačující rovněž na výrobu elektřiny,“ podotýká Horská.

Prvním významným milníkem Slovenska v jeho úsilí pro využívání geotermální energie na energetické účely v co největší míře bylo získání závěrečného stanoviska v rámci posuzování vlivů na životní prostředí na výstavbu první geotermální elektrárny u Prešova. „V projektu pilotní geotermální elektrárny bude účelem průzkumného vrtu s předpokládanou konečnou hloubkou 3 500 až 4 000 metrů ověření hlubinné geologické stavby a hydro-geotermálních poměrů na tomto území. K realizaci vrtu má být použita vrtná souprava, která umožní bezpečné a spolehlivé hloubení s využitím nejmodernějších technologií v odvětví,“ podotýká Horská.

V blízké době se připravuje vypsání mezinárodního tendru na dodavatele vrtných prací. V rámci projektu mají být vykonané celkem tři produkční a injektážní vrty. Instalovaný výkon geotermálního střediska Ľubotice u Prešova bude v první etapě cca 6,3 až 6,5 MW. Roční produkce elektrické energie má být přes 43 tis. MWh. Vyrobená elektřina bude představovat objem odpovídající roční spotřebě pro cca 20 tisíc domácností. Zbytkové teplo může sloužit k využití pro více než 6 tisíc domácností. Celková výše investice v rámci první etapy projektu dosahuje 65 mil. EUR. Se zahájením vrtných prací se počítá již v letošním roce. Do budoucna se počítá i se vznikem zeleného geotermálního parku v okolí elektrárny.

„Dalším významným krokem Slovenska v rámci podpory využití geotermální energie je vyhlášení výzvy za více než 56 mil. EUR na projekt k využití geotermální energie v Košické kotlině. Spuštění dodávky geotermálního tepla do systému centrálního zásobování teplem v Košicích v objemu 65 GWh ročně se očekává již v roce 2026. Projekt by měl zajistit stabilní vytápění přibližně čtvrtiny domácností v Košicích,“ upozorňuje Horská.

Geotermální zdroje energie, které patří k jedinečným energetickým zdrojům na Slovensku, se tak podle slov Horské mohou v blízké době stát významnou investiční pobídkou rovněž pro české strojírenské firmy.

„Součinnost českých firem na realizaci projektů k využití geotermální energie na energetické účely může být umocněna i tím, že při plánování těchto projektů dochází ke spolupráci s příslušnými energetickými podniky a např. ve Středoslovenské energetice (SSE) Holding má manažerskou kontrolu majoritní vlastník z České republiky. Dalším připravovaným projektem ve využití geotermální energie má být právě oblast v okolí Žiaru nad Hronom, tedy v rámci společnosti SSE Holding,“ uzavírá Horská.


Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.