Globální oteplování: Armadegon zastaví jen celosvětová spolupráce a okamžité akce

Přechod na geotermální energii je výzva a obrovská příležitostí pro inovace, ekonomický růst a vytváření udržitelnější budoucnosti pro následující generace.

Tání ledovců | FOTO: archiv

Oxid uhličitý je jedním z hlavních plynů odpovědných za jev známý jako skleníkový efekt. Tento jev je přirozenou součástí naší atmosféry a umožňuje život na Zemi tím, že udržuje teplotu planety na stabilní úrovni. Nicméně, lidská aktivita, především těžba a spalování fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn, výrazně zvyšuje koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. V důsledku toho se zesiluje skleníkový efekt, což přispívá ke globálnímu oteplování. 

Skleníkové plyny se vyznačují tím, že mají minimálně tři atomy a dvě vazby v molekule. Tato struktura umožňuje rozechvění molekuly po srážce s fotonem infračerveného záření vyzářeného od zemského povrchu. Tyto skleníkové plyny v excitovaném stavu dále předávají energii kyslíku a dusíku, a tím pádem přebytečné teplo nemůže vyzářit a zůstává v stále teplejší atmosféře.

Důsledky zvýšené hladiny skleníkových plynů jsou mnohostranné a závažné. Především dochází k růstu průměrné teploty na planetě, což má za následek tání horských i kontinentálních ledovců, stoupání hladiny světových moří a změny klimatických vzorců. Tyto změny klimatu vedou k extrémním výkyvům počasí, jako jsou silné bouře, povodně, dlouhodobá sucha a výrazné teplotní výkyvy, což má dalekosáhlé dopady na zemědělství, ekosystémy a lidské společnosti. Hlad, sucho a povodně způsobené změnou klimatu jsou hlavním důvodem k migraci obyvatelstva z tropických a subtropických oblastí směrem na sever.

Rostoucí teploty také narušují biodiverzitu, protože mnoho druhů není schopno se rychle přizpůsobit. Ubývá životního prostředí pro jednotlivé druhy, například ubývá životního areálu ledních medvědů, kteří jsou nuceni migrovat více na jih, kde se poté kříží s medvědem grizzlym a vznikají kříženci s hanlivým označením pizzly. 

Rostoucí teploty narušují biodiverzitu. | FOTO: archiv

Významným skleníkovým plynem jsou také další plyny jako metan a chlorované a fluorované uhlovodíky. Metan ve velkém množství uniká při těžbě uhlí, ropy a zemního plynu. Chlorované a fluorované uhlovodíky často unikají z průmyslových procesů. Koncentrace všech skleníkových plynů stále roste. A tím se planeta stále více ohřívá. Globální oteplování má výraznou zpětnou vazbu, která bude oteplování urychlovat. A to metan, který poslední dva či tři roky začíná unikat pod tající permafrostem (trvale zmrzlou půdou). 

Řešení problému globálního oteplování vyžaduje celosvětovou spolupráci a okamžité akce. Zahrnuje snižování emisí CO2 a metanu přechodem na obnovitelné zdroje energie, zalesňování, inovace v technologiích zachytávání a ukládání uhlíku a celosvětové změny v průmyslových a osobních životních stylech. Každý může přispět ke změně tím, že bude zodpovědně přistupovat k vlastní spotřebě energie a podporovat politiky a praktiky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Mnozí geologové a paleontologové tvrdí, že planeta globální oteplování přežije, což několikrát prokázala. To je sice pravda, ale s velkou pravděpodobností to nevydrží větší savci, kteří preferují chladnější podnebí, a nikdo neví, zda se dokáže přizpůsobit člověk. 

Člověku nebude stačit si pořídit klimatizované domy, ale bude muset budovat klimatizované drůbežárny, vepříny i kravíny. Z třeboňských rybníků zmizí ryby, protože kyslík se v teplé vodě hůře rozpouští. Budou se muset vyrábět větší dilatační spáry na železnici i mostech. Asfalt na silnicích se bude tavit, a proto se bude všude používat více betonový povrch jako na D1. V Čechách budou častější tornáda, velké povodně i suchá léta.

Přechod na geotermální energii je výzva a obrovská příležitostí pro inovace, ekonomický růst a vytváření udržitelnější budoucnosti pro následující generace. Globální oteplování není problémem jednoho státu či kontinentu – je to otázka, která se týká každého z nás. Geotermální tepelné čerpadlo v zimě ušetří 75% energie na topení a v létě 90% na chlazení. Šetří nejenom peníze, ale především emise skleníkových plynů, a to jak emise CO2, tak emise metanu spojené s těžbou fosilních paliv.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.