Geotermie na Slovensku: Sereď, Šaľa a Veľký Meder

Na Slovensku geologové vytipovali 26 oblastí, zajímavých pro využívání geotermální energie. Dosud se v zemi zaevidovalo přibližně sto padesát geotermálních zdrojů – vrtů, či volně vytékajících pramenů. A jelikož máme i doménu geotermie.sk, pojďme je postupně prozkoumat.

Sereď leží v Podunajské nížině na pravobřežním valu Váhu v perspektivní oblasti z hlediska využívání geotermální energie.

Ve městě Sereď je vybudováno šest soustav centralizovaného zásobování teplem ve formě blokových kotelen s teplovodními rozvody zásobujícími bytové domy a budovy občanské vybavenosti. Pro účely využití geotermální energie byla jako nejvhodnější (polohou i instalovaným výkonem) vybrána kotelna K5.

Kotelna K5. | FOTO: archiv

Koncem roku 2010 byl zrealizován geotermální vrt hluboký 1 800 metrů. Geotermální voda z vrtu je čerpána elektrickým ponorným čerpadlem s možností plynulého řízení otáček frekvenčním měničem. Teplota je 66°C.

Od vrtu je geotermální voda dopravována potrubím uloženým v zemi do objektu separační stanice, kde je částečně zbavena rozpuštěných i volných plynů a dále do výměníkové stanice umístěné v objektu kotelny. Po tepelném využití ve výměnících tepla je geotermální voda odvedena neizolovaným plastovým potrubím uloženým v zemi do recipientu – do řeky Vah. Délka přívodního potrubí je přibližně 330 m a odvodního 430 m.

Přívod geotermální vody. | FOTO: archiv

Město Šaľa leží na pravém a levém břehu dolního toku Váhu. Geotermální energie z nového vrtu o hloubce 1 800 m je využívána k výrobě tepla ve stávající plynové kotelně CK31. Geotermální voda je z vrtu čerpána elektrickým ponorným čerpadlem. Teplota je 70°C.

Kotelna CK31 je centrální kotelna, která zásobuje teplem okolní bytové domy a budovy občanské vybavenosti. Rozvod tepla je dvoutrubkový, primární okruh je napojen na tlakově nezávislé domovní předávací stanice instalované v 82 objektech.

Město Veľký Meder s téměř 9 000 obyvateli se nachází v jižní části Slovenska a je populární zejména díky termálnímu koupališti, které je v provozu od sedmdesátých let minulého století.

Pro potřeby koupaliště se využívají dva geotermální vrty, přičemž tyto tvoří během let provozu spolehlivý a hodnotný zdroj geotermální vody využívané jak přímo k plnění bazénů, tak k vytápění, větrání a přípravě teplé užitkové vody v areálu koupaliště. Z důvodu dlouholetých pozitivních zkušeností s provozováním geotermálního systému, vhodných hydrogeotermálních a geologických podmínek a přítomnosti stávajících soustav CZT bylo ve druhé polovině roku 2015 rozhodnuto o realizaci geotermálního projektu, předně byla vytvořena nová předávací stanice tepla v prostorách údržbářského střediska.

Nový centrální zdroj. | FOTO: archiv

Z nového centrálního zdroje je dodáváno teplo do mnoha nových objektů ve správě města, například mateřské školy, základní školy, dětského domova a kulturního střediska.

Za účelem získání zdroje geotermální energie byl zrealizován nový 2450 m hluboký geotermální vrt. Vydatnost geotermální vody volným přelivem je 10 l/s při teplotě na ústí vrtu 92 °C.

Geotermální energií, jako jednou z nejčistších a nejstabilnějších forem obnovitelných zdrojů energie, lze vyrobit až 84% z celkové roční výroby tepla v centrální kotelně, přičemž dojde k úspoře zemního plynu přibližně 1 milion m3 ročně a zároveň ke snížení vypouštění CO2 do ovzduší o téměř 2 tuny ročně. Projekt Využití geotermální energie k vytápění města Veľký Meder je již čtvrtým projektem svého druhu na Slovensku a potvrzuje, že geotermální energie je ekonomicky výhodný a spolehlivý domácí obnovitelný zdroj energie.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.