8 / Ostatní technologie

KOLÁŽ: archiv

Jednou z mnoha dalších možností, jak využít zdroje energie nacházející se pod povrchem terénu, je využití tepelné energie odpadních vod v kanalizačním potrubí. PKS Thermpipe je vhodným řešením pro kanalizační sítě nejen energeticky nezávislých domů.

1 / Odpadní vody a půda

Zmíněný systém. | FOTO: archiv

Odpadní vody disponují totiž tepelným potenciálem a systém PKS Thermpipe je logickým a ekonomickým řešením jeho využití. Teplo je současně získáváno i z půdy, která kanalizační potrubí v zemi obklopuje. PKS Thermpipe je dále propojen se zařízením pro zpracování energie v technické místnosti domu. Efektivitu systému ovlivňuje umístění kanalizace, teplota odpadních vod a podíl solárně vyzařující energie.

2 / Energokoše

Energokoš. | FOTO: archiv

Využití tepelné energie pozemku v hloubce v rozmezí  1-4 m pod povrchem terénu umožňují energokoše. Jsou vhodným řešením pro energeticky nezávislé domy umístěné na menších parcelách a jsou vhodné do míst, kde není možné vrtat do větších hloubek. Do výkopu jsou uloženy kónické energokoše a následně jsou zpět zahrnuty zeminou. Energokoše jsou dále propojeny se zařízením pro zpracování energie v technické místnosti domu. Díky kónickému tvaru energokoše je objem půdy využitý i při relativně malé ploše zahrady. Množství energokošů závisí na energetickém požadavku.

3 / Energopiloty

Energopiloty umožňují využití tepelné energie stavebních základů budov, které jsou ze statických důvodů postaveny na základových pilotech. Tento systém dovoluje geotermálně aktivovat jak prefabrikované betonové základové piloty, vrtné a šnekové piloty nebo piloty betonované přímo na staveništi. Energopiloty slouží jako geotermický absorbér pro zásobování teplem a chladem budov přímo z jejich základů. Kapacita energopilotů v podstatě závisí na průřezu výztužní kostry pilotů.

4 / Mělké vrty (Vertical Thermpipe)

Využití tepelné energie pozemku v hloubce 6-12 m pod jeho povrchem umožní mělké vrty. Mělký geotermální vrt je řešením pro energeticky nezávislé domy, kdy je nutné omezit hloubku vrtu. Je vhodný pro místa s výskytem spodních vod a současně tato technologie neklade nárok na rozsáhlý pozemek. Vertical Thermpipe jsou 6m nebo 12m prefabrikované prvky, které jsou instalovány do vyvrtané štěrbiny v  průměru 26 nebo 36 cm. Mělké vrty jsou dále horizontálně propojeny se zařízením pro zpracování energie ve vaší strojovně.

5 / Plošné kolektory

Využití tepelné energie pozemku v hloubce závislé na výkopu pro základovou desku budovy zprostředkují plošné kolektory pod základovou deskou. Jsou vhodným řešením pro energeticky nezávislé budovy, u kterých je zastavěná plocha shodná s velikostí stavební parcely. Do výkopu jsou uloženy horizontální rozvody ve 100m délkách a následně jsou zastavěny standardní základovou deskou. Plošné kolektory jsou dále propojeny se zařízením pro zpracování energie v technické místnosti budovy. Efektivitu systému ovlivňuje hydrogeologická skladba podloží.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.