9 / Slovníček pojmů

FOTO: archiv

Zajímává geotermální energie, chcete se dozvědět nové informace, anebo si plánujete pořídit tepelné čerpadlo spolu s geotermálním vrtem? Pro všechny z vás jsme připravili slovníček základních pojmů, s nimiž se můžete setkat.

Tepelná ztráta – též tepelný výkon budovy

Tepelná ztráta objektu je množství energie v podobě tepla, která v daném okamžiku uniká do vnějšího prostředí skrze obálku budovy (přes stěny, střechu, výplně stavebních otvorů a tepelnými vazbami konstrukcí). Tepelná ztráta se skládá s tepelné ztráty prostupem a z tepelné ztráty větráním. Vždy se vztahuje k tzv. návrhovým teplotám, vnitřním kolem 20 – 22°C pro obytné místnosti a vnějším dle lokace – oblasti -12°C až -21°C.  Právě k rozdílu vnitřní a venkovní teploty platí přímá úměra tepelné ztráty.

Proto nejsnazší způsob jak snížit svoji tepelnou ztrátu je vytápět na nižší teplotu — každý 1°C v interiéru navíc může znamenat až cca 5-6 % vyšších nákladů na vytápění.

Jednotkou tepelné ztráty/tepelného výkonu je kW.

Topný faktor

Topný faktor je u tepelných čerpadel udáván poměrem mezi teplem vyprodukovaným a spotřebovanou energií. Jinak řečeno jde o poměr topného výkonu k příkonu. Jedná se o jeden ze základních parametrů stanovujících účinnost TČ. Obecně platí, že čím vyšší topný faktor čerpadla tím levnější je jeho provoz.

COP

Coefficient of Performance – topný faktor měřený v laboratorních podmínkách

SCOP

Sezónní topný faktor – průměrný topný faktor za celou sezónu

Ekvitermní regulace

Způsob regulace tepelného zdroje spočívající v nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší je teplota topné vody, pokud má dojít k rovnováze mezi dodaným teplem, tepelnými ztrátami a konstantní teplotou objektu.

Ekvitermní křivka

Ekvitermní křivky popisují závislost teploty topné vody, teploty místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody. Podle stanovené ekvitermní křivky pak řídicí jednotka tepelného čerpadla reguluje intenzitu vytápění.

Primární okruh tepelného čerpadla

Primární okruh neboli primární strana je ta část systému tepelného čerpadla, která získává a přivádí nízko-potenciální teplo z okolního prostředí (země, voda) do objektu. Primární okruh je umístěný vně objektu a v případě zemních tepelných čerpadel je skrytý pod zemí (zemní plošné kolektory, geotermální vrty, energetické piloty, koše).

Sekundární okruh

Sekundární okruh tepelného čerpadla je vnitřní část systému tvořená potrubím, armaturami, zásobníky atd. spojující tepelné čerpadlo s otopnou soustavou

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – jde o nástroj pro energetickou certifikaci budov. Zahrnuje jak část týkající se stavebních konstrukcí, tak posouzení instalovaných technických systémů a energetické náročnosti provozu nemovitosti. Jedná se zpravidla o nutnou součást podkladů pro ohlášení/stavební povolení.

Pasivní chlazení

Pasivní chlazení tepelným čerpadlem země-voda je funkce, při které je tepelné čerpadlo v podstatě odstaveno a využívá se pouze přímé čerpání energie ze zemského masívu. Jde sice o způsob chlazení méně efektivní, než je aktivní chlazení, nicméně je téměř zdarma.  Navíc při tomto chlazení dochází k regeneraci primárního okruhu – zpětné dodání tepla pro zimní období

Monovalentní provozní režim

Monovalentní provozní režim znamená, že tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla pokrývající veškeré potřeby energie. V souvislosti s tímto pojmem se můžete setkat též s mono energetickým provozem. Jde defacto o shodný pojem pouze s tím, že pro vykrytí výkonových špiček je spínán bivalentní vestavěný zdroj v podobě elektro patrony – toto je běžný provozní režim. 

Bivalentní provozní režim

Bivalentní zapojení tepelného čerpadla je založeno na jeho kombinaci se záložním zdrojem. Tato kombinace je nastavena na využití tepelného čerpadla až do určité venkovní teploty. A pokud je výkon TČ nedostačující zapojí se bivalentní zdroj, který dodává chybějící tepelnou energii. Hranice venkovní teploty, do které tepelnou ztrátu objektu ještě pokrývá TČ, se nazývá bod bivalence.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.