2 / Vystrojení geotermální vrtů

FOTO: archiv

K vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla se používá polyethyleny rozdílných kvalit. Vzhledem k tomu, že vystrojení vrtu tvoří cca 3% z ceny celého sytému, jsou improvizace a nevhodná řešení zcela zbytečná. Při správně nainstalovaném kolektoru do vrtu je možno počítat s životností více než 100 let.

Pro vystrojování vrtů se používá vysokohustotní polyethylen PE 100, který se osvědčil pro svoje dobré mechanické vlastnosti. Byl však vyvinut především pro rozvody plynu, proto se nyní doporučují zejména speciální polythyleny vyvinuté přímo pro vystrojování vrtů. Příkladem je PE 100-RC, který prokázal např. vhledem k běžnému PE 100 až deseti násobně vyšší odolnost.

Vratné ,,U“ koleno usměrňuje tok média zpět a má zásadní vliv na provozní a bezpečnostní charakter instalace. Pro snadnější aplikaci sondy do vrtu slouží litinové závaží, kontejner, pouzdro nebo kombinace pouzdro + kontejner.

Při vrtu pro tepelné čerpadlo země – voda se musí brát v potaz:

  1. Potřebná hloubka výkopu.
  2. Tlakové injektování vrtu, které zajistí kontakt horninového prostředí s vystrojením vrtu. Injektování se provádí pomocí injektážního potrubí, které se zavádí spolu se sondou do vrtu. Tímto potrubím se tlakově vyplňuje vrt odspoda vzhůru injektážní směsí.
  3. Redukce počtu větví.
  4. Pouzdro, které se nasadí na patu sondy a zajistí se šrouby.
  5. Vratné ,,U“ koleno.
  6. Kontejnerové závaží, které slouží pro snadnější instalaci sondy do vrtu. Olovnicovým efektem směřuje sondu ke dnu vrtu a slouží také jako ochrana vratného ,,U“ kolena. Kontejner je vyroben z umělé hmoty, před zavěšením na sondu se vyplní pískem.

Aby bylo zajištěno souměrné uspořádání potrubí ve vrtu, instalují se postupně při spouštění sondy do vrtu vymezovací díly. Neuspořádané vystrojení sondy snižuje výkon vrtu až o 15 %. Potrubí bez vymezovacích dílů se ve vrtu vzájemně dotýká, což má za následek nedokonalé rozložení ploch pro přenos energie. Pro správnou funkci se doporučuje instalace vymezovacích prvků v rozestupu dvou metrů.

Pro napojení většího počtu vertikálních sond (popř. okruhů horizontálního kolektoru), lze využít prefabrikované jímky, které se doporučuje instalovat co nejblíže vrtnému poli (popř. zemnímu kolektoru).

Neobvyklým řešením pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla jsou tak zvané energetické piloty.

O tom, jak poznat kvalitní realizaci geotermálních vrtů, na co se zaměřit a na co si dát pozor si můžete přečíst na našem blogu.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.