2 / ČR: hluboká geotermie

Na základě současných dostupných podkladů je proveden expertní odhad  geotermálního potenciálu České republiky. Údaje vycházejí ze zjištění České geotermální asociace.

  • Energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické energie – odhad potenciálu – 10 MW.
  • Energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické energie odhad teoretického potenciálu (produkce tepla hornin z 1 km3 až 30 MW elektrické energie po dobu cca 30 roků) – 2 385 900 MW pro hloubku vrtů do 5 km na vybraných lokalitách – celkem 847 – lokalit s výkonem 4MW (dva až tři vrty )
  • Odhad využitelného potenciálu – 3 388 MW, cca 1,22E+4 GWh, což je zcela zanedbatelná část vypočteného celkového tepelného potenciálu krystalických hornin 
  • Energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130°C) pro výrobu tepla (odběr tepla >5 K) odhad potenciálu – 25 MW.

Je možné konstatovat, že současný odhad možného využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie (3 388MW) a odběru geotermální energie nízké entalpie (celkem 11 165 MW) tvoří jen cca 0,5% celkové tepelné kapacity hornin a vody na území ČR. 

Pro detailní výpočty jednotlivých lokalit, kde bude geotermální energie využívána, je nutné vždy udělat na základě budoucího požadavku jak z věcného, tak i časového hlediska rozbor získaných dat, včetně analýzy typu a hloubky struktur.

Závěrem lze konstatovat:

  • Celkový potenciál hlubinné geotermální energie převyšuje celkovou naši potřebu tepla a elektrické energie v České republice.
  • Geotermální zdroje zdroje hydrotermálního charakteru, které jsou vhodné převážně pro balneotechnické využití a pro vytápění menších objektů, má naše republika omezené.
  • Využívání hlubinné geotermální energie umožní decentralizaci jak tepla, tak i elektrické energie a tím se zajistí jistá nezávislost lokálních odběratelů na současných energetických zdrojích.
  • I když vybudování geotermální elektrárny je v současné době nákladné a přípravné práce vyžadují čas, je nutné ihned zahájit pilotní projekty na využívání tohoto hlubinného zemského tepla, jako energetického potenciálu budoucnosti. Jen tak bude náš stát dobře připraven na situace, charakterizované obtížným hledáním nových energetických zdrojů na našem území.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.